Tai Newydd • Gwaith Adnewyddu • Gwaith Tir • Dymchwel

Croeso i wefan Adeiladwyr Môn Cyf.

Sefydlwyd y cwmni yn 1997 gan y plastrwr Dyfed Owen, ac aeth y cwmni o nerth i nerth wrth iddo ddatblygu o blastro i adeiladu a rhoi’r busnes ar drywydd newydd. Mae Adeiladwyr Môn Cyf yn fusnes sydd wedi’i leoli ar yr ynys, ac mae’n gwmni cyfeillgar a phroffesiynol sy’n darparu gwasanaeth o safon uchel gan adeiladwyr a chrefftwyr profiadol.

Mae ein hymrwymiad i ansawdd, ynghyd â thwf cyson, yn golygu bod ein cwsmeriaid yn fodlon iawn â’n gwaith. Rydym ni’n hyrwyddo’r syniad o ‘Un Tîm, Un Ffocws’ trwy weithio ar y cyd â’n cleientiaid, ymgynghorwyr a’r gadwyn gyflenwi - gan sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflawni i’w llawn botensial.

Mae ein gwaith yn amrywio o dai newydd, i estyniadau, gwaith adnewyddu, gwaith atgyweirio, a gwaith cynnal a chadw. Mae ein tîm yn gweithio ar draws Ynys Môn, Gwynedd, ac ardaloedd cyfagos ac ymhlith ein cleientiaid mae Llywodraeth Cymru, Cyngor Ynys Môn, ynghyd â datblygwyr a chleientiaid preifat.

Rydym ni’n sicrhau’r ansawdd uchaf ym mhob agwedd ar ein gwaith, a dyna pam rydym ni’n buddsoddi’n helaeth yn ein hachrediad ansawdd a'n cymdeithasau yn ogystal â'n staff, ac rydym ni wedi cael ein cymeradwyo gan SQMAS, CHAS, HETAS, NICO a Buy with Confidence.

Yn ogystal â chynnal tîm profiadol a phroffesiynol, rydym ni’n sicrhau bod ein tîm rheoli wedi ymrwymo'n llwyr i ymgymryd â'r holl waith gyda ffocws penodol ar ansawdd a Rheoli Gweithrediad Iechyd a Diogelwch.

Cyfryngau Cymdeithasol / Newyddion

Dewch i Adnabod y Tîm

Dyfed Owen

Dyfed Owen
Rheolwr Gyfarwyddwr

 

Gethin E Williams

Gethin E Williams
Cyfarwyddwr Contractau

Lee Potter

Lee Potter
Rheolwr Prosiect

Martin Hughes

Ian McDonald
Rheolwr Safle

Nick Jones

Nick Jones
Rheolwr Safle Cynorthwyol

Dylan Parry

Dylan Parry
Contracts Supervisor

Andrew Swindells

Andrew Swindells
Procurement Assistant

Dysgwch ragor

Tystebau

“Mae Adeiladwyr Môn Cyf wedi dangos eu bod yn gwmni galluog ac ymroddedig iawn wrth ddarparu gwaith i safon uchel ac ar amser. Gwnaed hynny wrth sicrhau bod Adeilad y Maes Awyr yn gallu parhau fel yr arfer gyda gweithgarwch dydd i ddydd. Mae’n gwmni da iawn i ymdrin ag ef o ddydd i ddydd gyda chyfathrebu rhwng y swyddfa a'r safle bob amser yn hawdd iawn ac yn hawdd ei reoli.”

- Cyngor Sir Ynys Môn

 

Chas
Chas
Chas
Guild of Master Sweeps
SQMAS

Adeiladwyr Môn Cyf

Suite A, Canolfan Fusnes Ynys Môn, Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7XA

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif 09206798

Polisi Preifatrwydd (i ddilyn yn fuan...)

Hawlfraint © 2021 Adeiladwyr Môn Cyf. Cedwir Pob Hawl – Gwefan gan Delwedd