Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Ein prosiectau > Addasu a rhoi estyniad, Y Rheithordy, Y Fali

Addasu a rhoi estyniad, Y Rheithordy, Y Fali

Addasu a rhoi estyniad, Y Rheithordy, Y Fali

Ar y cyd â phenseiri Russel Hughes Architects ar ran Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, dechreuodd y cytundeb i addasu a rhoi estyniad ym mis Awst 2021. Bydd y Rheithordy presennol wedi cael ei ehangu ymhellach i ddarparu rhagor o ofod y mae mawr ei angen fel gofod byw a swyddfa fodern.