Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Ein prosiectau > Adnewyddu Lolfa Gymunedol Waun Dirion (Cyngor Sir Ynys Môn)

Adnewyddu Lolfa Gymunedol Waun Dirion (Cyngor Sir Ynys Môn)

Ar ran Cyngor Sir Ynys Môn, trawsnewidiwyd y lolfa gymunedol bresennol yn fyngalo 1 ystafell wely sy'n cydymffurfio'n llawn â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Roedd y safle'n cydymffurfio'n llawn â rheoliadau dylunio a rheoli adeiladu (CDM) a gwnaed yr holl waith yn unol â manyleb safonol SATC/WHQS.