Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Ein prosiectau > Prosiectau Adeiladau Newydd > Adeilad Newydd – Tŷ Mawr

Adeilad Newydd – Tŷ Mawr

Adeilad Newydd – Tŷ Mawr

Adeilad ffrâm bren wedi'i ddylunio a'i adeiladu ar strwythur dur uchel ger traeth a choedwig Pentraeth. Roedd y prosiect yn cynnig heriau o ran mynediad, ond gyda rhaglennu pen blaen, tîm a chadwyn gyflenwi ymrwymedig, mae'r prosiect hwn wedi rhoi boddhad sylweddol i'r tîm cyfan.