Gwasanaethau

Mae gan Adeiladwyr Môn Cyf brofiad helaeth gyda datblygiadau newydd, yn amrywio o gartrefi i brosiectau adnewyddu, diwydiannol a phrosiectau aml-ddefnydd.

Sefydlwyd y cwmni yn 1997 gan y plastrwr Dyfed Owen, ac aeth y cwmni o nerth i nerth wrth iddo ddatblygu o blastro i adeiladu a rhoi’r busnes ar drywydd newydd.

Mae ein hymrwymiad i ansawdd, ynghyd â thwf cyson, yn golygu bod ein cwsmeriaid yn fodlon iawn â’n gwaith. Rydym ni’n hyrwyddo’r syniad o ‘Un Tîm, Un Ffocws’ trwy weithio ar y cyd â’n cleientiaid, ymgynghorwyr a’r gadwyn gyflenwi - gan sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflawni i’w llawn botensial.

Ein nod yw gwireddu disgwyliadau ein cleientiaid, gan reoli prosiectau yn effeithiol a sicrhau bod y gwaith o ansawdd, a bod sylw cyson i gost a chyllideb.

Mae ein cleientiaid presennol yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor Ynys Môn, ynghyd â datblygwyr a chleientiaid preifat.

Yn ogystal â chynnal tîm profiadol a phroffesiynol, rydym ni’n sicrhau bod ein tîm rheoli wedi ymrwymo'n llwyr i ymgymryd â'r holl waith gyda ffocws penodol ar ansawdd a Rheoli Gweithrediad Iechyd a Diogelwch.

Ar hyn o bryd mae gennym ni 22 aelod o staff, ac rydym ni’n bwriadu ehangu dros y 6 i 12 mis nesaf wrth i'r cyfleoedd, gobeithio, barhau.


Adeiladwyr Môn Cyf

Suite A, Canolfan Fusnes Ynys Môn, Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7XA

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif 09206798

Polisi Preifatrwydd (i ddilyn yn fuan...)

Hawlfraint © 2021 Adeiladwyr Môn Cyf. Cedwir Pob Hawl – Gwefan gan Delwedd