Newyddion


18.09.20 - Phase 1 (cyfieithiad i ddilyn)

We’ve started Phase 1 on a new contract this week, a very exciting new build project in the Red Wharf Bay area. The groundworks phase is going really well, and we’re vey excited to be working again with WM Design Architects, Datrys as the Structural Engineers, and LABC.

Such a fantastic place to work - look at that view!

  • 180920-news
  • 180920-news

Ian McDonald

18.09.20 - Our new Office Manager (cyfieithiad i ddilyn)

Ladies & Gentlemen, we’d like to introduce you all to our new Office Manager - everyone say hello to Eric Guile!

Eric has been with is since early August, and brings a wealth of experience in his field and is considered to be a very important member in our team. His role includes ensuring that all sites get the materials they need, liaising with new and potential clients, and keeping office running like clockwork.

In addition to his obvious work capabilities, he also has a great sense of humour and is always smiling - great to see! Welcome Eric.


Ian McDonald

14.08.20 - Croeso i'n haelod newydd o staff, Ian McDonald

Hoffem achub ar y cyfle hwn i groesawu ein haelod newydd o staff, Ian McDonald. Mae Ian yn ymuno â ni fel Rheolwr Safle, gan ddod â thros 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant a chyfoeth o wybodaeth a sgiliau i dîm Adeiladwyr Môn Cyf. Yn ystod ei 30 mlynedd yn y diwydiant, mae wedi ennill profiad sy'n cynnwys gosod siopau, gwaith cynnal a chadw adweithiol, gwaith coed unigryw, a llawer mwy! Rydym ni'n hapus iawn i'w groesawu i'r tîm, felly croeso i Ian.


Creating Enterprise and Brenig Construction

11.06.20 - Croeso i'r tîm Nick

Mae Adeiladwyr Môn Cyf yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi penodi Rheolwr Safle Cynorthwyol newydd yr wythnos hon, sef Nick Jones. Mae Nick yn ymuno â’r tîm gydag enw da, wedi iddo fod yn gweithio yn y diwydiant adeiladu, ac yn ddiweddar cwblhaodd ei gyfnod yn y Brifysgol yn astudio cwrs Rheoli Peirianneg Adeiladu Bsc (Anrhydedd). Croeso i’r tîm, Nick!


Creating Enterprise and Brenig Construction

18.12.19 - Creu Menter a Brenig Construction

Roeddem yn ddigon ffodus i gael y cyfle i gefnogi Creu Menter a chwmni Brenig Construction gyda lleoliad gwaith i unigolion a oedd wedi ymuno â'r cwrs Pasbort i Adeiladu. Dyma gwrs 6 wythnos rhad ac am ddim – a gaiff ei gynnal ar draws y chwe sir yng ngogledd Cymru. Mae’n gyfle gwych i unrhyw un sy'n dymuno dechrau yn y diwydiant adeiladu, a braf yw gweld cwmnïau lleol fel Brenig Construction, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, Premier Construction Training, a CITB yn cymryd rhan yn y prosiect hwn! Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan yn y dyfodol!


27.11.19 - Achrediad SQMAS llwyddiannus

Mae Adeiladwyr Môn Cyf yn hynod falch o gadarnhau'r achrediad llwyddiannus i SQMAS. Bydd yr achrediad hwn yn dangos ein gallu i reoli a darparu cynnyrch o safon, ond bydd hefyd yn rhoi sicrwydd i'n cleientiaid (hen a newydd) bod ansawdd ar frig ein rhestr o flaenoriaethau. Diolch enfawr i bawb a fu’n rhan o’r ymdrech.

I weld ein tystysgrif SQMAS - cliciwch yma


Successful completion of Anglesey Airport Terminal

04.11.19 - Cwblhau Terfynfa Maes Awyr Ynys Môn yn llwyddiannus, RAF Y Fali

Mae Adeiladwyr Ynys Môn yn falch iawn o gwblhau Terfynfa ym Maes Awyr Ynys Môn a drawsnewidiwyd yn ddiweddar yn RAF y Fali yn dilyn rhaglen fawr iawn o waith adnewyddu.
Gan weithio ochr yn ochr â'r Tîm Cleientiaid a gefnogwyd gan eu Tîm Ymgynghorol o Caulmert Project Management, Strazala Architects a Viridian Building Services Engineers, mae rhaglen garlam o gamau gwaith graddol wedi cael eu darparu i'r rhaglen, gan ganiatáu i'r Derfynfa weithredu o ddydd i ddydd heb effeithio ar weithgareddau busnes arferol. Mae’r Derfynfa bellach yn ymddangos yn fodern ac mae ganddi gyfleusterau llawer gwell.


Successful completion of Cleifiog Fawr – Phase 1

01.08.19 - Cwblhau Cleifiog Fawr yn llwyddiannus - Cam 1

Mae Adeiladwyr Môn yn falch iawn o fod wedi cwblhau cam cyntaf prosiect atgyweirio Cleifiog Fawr yn llwyddiannus. Roedd y cam hwn yn cynnwys 7 o unedau wedi'u hatgyweirio yn llawn ar ran datblygwr preifat. Roedd y gwaith yn cynnwys yr holl waith tir cysylltiedig, hyd at y gwaith o ail-osod toeau.

Adeiladwyr Môn Cyf

Adeiladwyr Môn Cyf, Uned 2 Canolfan Fusnes Ynys Môn, Parc Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7XA

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif 09206798

Polisi Preifatrwydd (i ddilyn yn fuan...)

Hawlfraint © 2020. Cedwir Pob Hawl – Gwefan gan Delwedd