Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Ein gwasanaethau

Ein gwasanaethau

Er ein bod wedi ein lleoli ar Ynys Môn, mae Adeiladwyr Môn Cyf yn gwasanaethu gogledd Cymru gyfan, ac yn gweithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat er mwyn creu diwydiant adeiladu sy’n fwy cynaliadwy. 

Rydym yn darparu gwasanaeth i’n cwsmeriaid sy’n mynd i’r afael â phob her yn y maes adeiladu a datblygu. Ymhlith yr heriau hyn mae:

  • Materion sy’n codi cyn adeiladu megis caniatâd cynllunio, dadansoddi gwerth a chydlynu gwasanaethau statudol.
  • Cydlynu a thrafod pecyn gwaith yn uniongyrchol gyda chrefftwyr.
  • Cydlynu gwaith o gymeradwyo’r rheoliadau adeiladu a materion cysylltiedig.
  • Cymorth gydag ystyriaethau cynllunio, dylunio a rheoli prosiect o'r cam cychwynnol.

Ein gwaith:

  1. Gwaith daear/Draenio
  2. Adeiladau (Domestig a newydd masnachol)
  3. Gwaith adnewyddu (Domestig a masnachol)
  4. Ffitio a gwaith tu mewn
  5. Cyfleusterau a Gwaith Cynnal a Chadw
  6. Gwaith Clirio Llystyfiant

Rydym yn hynod falch o bob prosiect rydym yn ymgymryd ag ef ac yn ei gyflawni. Mae ein tîm yn herio'i hun yn gyson i ganfod ffyrdd gwell a doethach o ddarparu gwerth a datrysiadau er budd ein holl gleientiaid ym mhob prosiect.