Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Amdanom ni > Dod i adnabod y tîm

Dod i adnabod y tîm

Gethin E Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae gan Gethin dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu, ac ymunodd â thîm Adeiladwyr Môn ym mis Mawrth 2019. Mae’n weithiwr proffesiynol, ac mae wedi ennill cyfoeth o brofiadau mewn amrywiaeth o brosiectau adeiladu yn cynnwys rheoli ymarferol, caffael, ac is-gontractio. Mae Gethin yn defnyddio ei brofiad i reoli’r cwmni, a symud y cwmni ymlaen i’r dyfodol. Mae Gethin yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae ganddo record gref o weithio gyda chleientiaid a rheoli rhaglenni a chyllidebau’n effeithiol.

Gethin E Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr
Lee Potter, Rheolwr Prosiect

Lee Potter, Rheolwr Prosiect 

Mae gan Lee dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu, sy’n golygu bod ganddo brofiad helaeth yn amrywio o waith adnewyddu mewnol ac allanol ar raddfa fawr, i waith adeiladu domestig a masnachol newydd sbon. Lee sy’n sicrhau bod ein gwaith yn cael ei reoli'n effeithlon, gan fwrw golwg gyffredinol dros y gwaith, yn ogystal ag ymwneud â'r materion manylach pan fo angen. Mae Lee yn siaradwr Cymraeg rhugl ac mae ganddo record lwyddiannus o gwblhau prosiectau yn ddiogel, ar amser ac o fewn y gyllideb.

Gwyn Lewis, Rheolwr Cytundebau

Rheolwr Cytundebau yw Gwyn ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu. Mae ganddo brofiad helaeth yn gweithio gyda chleientiaid yn y sectorau preifat a chyhoeddus yng Nghymru. Mae ei brofiad sylweddol yn y maes yn golygu bod ganddo gronfa ddihysbydd o wybodaeth am dechnegau a deunyddiau adeiladu. Mae’r wybodaeth gynhwysfawr hon o ddulliau adeiladu, system deunyddiau a materion technegol yn sail gadarn i Gwyn allu cyflawni ein prosiectau yn ddiogel ac yn effeithlon.

Gwyn Lewis, Rheolwr Cytundebau