Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Ein prosiectau > Datblygu 15 eiddo yng Nghleifiog Fawr

Datblygu 15 eiddo yng Nghleifiog Fawr

Roedd y datblygiad hwn yn cynnwys 15 eiddo (Ffermdy dau lawr gydag adain wasanaeth un llawr a hanner, ynghyd â sied gertiau/granari yn ogystal ag adeiladau eraill ar y safle gan gynnwys Beudy ger y Ffermdy a'r Sied Gert). Cynhaliwyd gwaith adeiladu llawn ar y prosiect, o'r gwaith dechreuol, sylfaenol, i'r manylion olaf.