Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Ein prosiectau > Estyniad i fwyty’r Sea Shanty

Estyniad i fwyty’r Sea Shanty

Mewn partneriaeth â WM Design a bwyty The Sea Shanty, ehangwyd ar gapasiti presennol y bwyty gydag estyniad ffrâm bren ar ochr yr adeilad. Gwnaed y gwaith yn unol ag amserlen dynn er mwyn galluogi i’r bwyty ail-agor ar ôl y pandemig Covid.