Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Ein prosiectau > Llys Cerios (Cam 2)

Llys Cerios (Cam 2)

Llys Cerios (Cam 2)

Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dymuno adnewyddu pump fflat wag yn y llety preswyl ar safle Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Penodwyd Adeiladwyr Môn Cyf yn Brif Gontractwyr ar gyfer Rhan 2 prosiect Llys Ceirios. Fe wnaed y gwaith ar amser, yn unol â’r gofynion ac o fewn y gyllideb.