Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Betsi Cadwaladr

Betsi Cadwaladr

Rydym bellach wedi cwblhau gwaith ar 3 eiddo ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
Adnewyddwyd pob eiddo i safon uchel, yn cynnwys gosod ceginau, ystafelloedd ymolchi, a ffenestri newydd, ac aethpwyd ati i addurno’r eiddo yn llawn cyn eu trosglwyddo.
Hoffem ddiolch yn fawr iawn i'n cadwyn gyflenwi a’n hisgontractwyr arbennig yn ogystal â'n cwsmeriaid gwerthfawr.
Ymlaen i'r prosiect nesaf!

  • Betsi Cadwaladr 1
  • Betsi Cadwaladr 2
  • Betsi Cadwaladr 3
  • Betsi Cadwaladr 4