Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Caffi Sea Shanty, Bae Trearddur.

Caffi Sea Shanty, Bae Trearddur.

Dyma brosiect arall rydyn ni wedi ei gwblhau yn ddiweddar ar ran Caffi Sea Shanty ym Mae Trearddur. Codwyd estyniad i'r prif gaffi er mwyn cynyddu capasiti’r caffi. Cwblhawyd y prosiect cyfan i safon uchel.
Unwaith eto, hoffem achub ar y cyfle i ddiolch i'n staff ein cyflenwyr a’n hisgontractwyr lleol, gwerthfawr am ein helpu i gwblhau'r prosiect hwn.
Rydym yn siŵr y byddwch yn cytuno bod y caffi’n edrych yn wych. Bu’n gyfnod anodd i'r diwydiant lletygarwch dros y 18 mis diwethaf, felly dyma ddymuno'r gorau i Gaffi Sea Shanty yn y dyfodol!

  • Caffi Sea Shanty, Bae Trearddur. 1
  • Caffi Sea Shanty, Bae Trearddur. 2