Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Cegin Caribi

Cegin Caribi

Buom yn ffodus iawn i gael ymweliad arbennig gan Geoff o ‘Cegin Caribî’ yn ein swyddfeydd newydd heddiw. Daeth â detholiad o brydau Caribïaidd cartref gydag ef. Roedd y prydau’n hynod flasus (i ddweud y lleiaf!) Roedd pob un plât yn lân, ac fe aeth y rhan fwyaf ohonom ni yn ôl am fwy! 
Diolch Geoff, gan obeithio y cawn eich gweld eto yn fuan, a phob lwc i chi yn y dyfodol!

  • Cegin Caribi 1
  • Cegin Caribi 2
  • Cegin Caribi 3