Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Creating Enterprise a Brenig Construction

Creating Enterprise a Brenig Construction

Buom yn ffodus i gael cyfle i gefnogi Creating Enterprise a Brenig Construction er mwyn rhoi lleoliad gwaith i unigolion a oedd wedi cofrestru ar y cwrs Pasbort i Adeiladu. Mae’n gwrs 6 wythnos am ddim – sy’n cael ei redeg ar draws chwe sir Gogledd Cymru. Mae’n gyfle gwych i unrhyw un sydd am gamu i’r byd adeiladu. Mae’n wych gweld cwmnïau lleol fel Brenig Construction, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, Premier Construction Training, a CITB yn rhan o’r cynllun! Pob hwyl i bawb sy'n cymryd rhan yn y dyfodol!

Creating Enterprise a Brenig Construction