Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Cwblhau Terfynell Maes Awyr Môn, RAF y Fali

Cwblhau Terfynell Maes Awyr Môn, RAF y Fali

Mae Adeiladwyr Môn yn falch iawn o gwblhau gwaith ar Derfynell ym Maes Awyr Ynys Môn yn RAF y Fali yn dilyn rhaglen ddwys o waith adnewyddu. Gan weithio ochr yn ochr â’r Tîm Cwsmeriaid gyda chymorth eu Tîm Ymgynghorol o Caulmert Project Management, Strazala Architects a Viridian Building Services Engineers, mae rhaglen gyflym o arwynebau gwaith wedi’u darparu yn unol â’r rhaglen, tra’n caniatáu i’r Derfynell weithredu heb effeithio ar eu gweithgarwch o ddydd i ddydd. Mae'r Derfynell bellach ar ei newydd wedd gyda chyfleusterau llawer gwell.

Cwblhau Terfynell Maes Awyr Môn, RAF y Fali