Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Dechrau prosiect newydd

Dechrau prosiect newydd

Yr wythnos hon, rydym wedi dechrau gwaith ar gytundeb adnewyddu mewnol ac allanol llawn ar un ar ddeg eiddo ar ran Cyngor Sir Ynys Môn.

Mae’r gwaith yn cynnwys stripio, gwaith daear, gwaith gosod mecanyddol a thrydanol, plastro (tu mewn/tu allan), codi waliau allanol, gwaith gosod (drysau mewnol, ceginau, ystafelloedd ymolchi), addurno, ail-osod y to, gosod llwybrau, ffensio allanol........ac yn y blaen!!

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gwblhau’r gwaith i safon uchel, fel arfer, ac rydym yn ddiolchgar iawn i'r Cyngor am roi'r cyfle i ni unwaith eto.

Yr wythnos hon, rydym wedi dechrau gwaith ar gytundeb adnewyddu mewnol ac allanol llawn ar un ar ddeg eiddo ar ran Cyngor Sir Ynys Môn.