Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y tîm yn tyfu.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y tîm yn tyfu.

Andrew Swindells, Cynorthwyydd Caffael

Mae Andrew yn ymuno â thîm Adeiladwyr Môn y mis hwn gan ddod â chyfoeth o brofiad yn y diwydiant adeiladu yn ogystal â’r broses caffael deunyddiau. Mae gan Andrew lygad craff ynghyd â phrofiad o weithio i fasnachwyr adeiladu cenedlaethol, felly mae’n sicr y bydd yn chwarae rhan annatod wrth sicrhau bod ein perthynas gyda’n cadwyn gyflenwi werthfawr yn parhau i ffynnu.

Croeso i'r tîm!

Ychwanegiad i'r Tîm - Andrew