Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Statws Gosodwr Cofrestredig – Permarock

Statws Gosodwr Cofrestredig – Permarock

Mae Adeiladwyr Môn Cyf yn falch i gadarnhau ein bod wedi ein dynodi gan Permarock yn osodwyr cofrestredig ar gyfer insiwleiddio waliau allanol a systemau rendro allanol. Mae cladin achrededig Permarock wedi'i ddatblygu i fodloni gofynion cyfredol y Rheoliadau Adeiladu, ac mae’n addas ar gyfer pob math o waith adeiladu ac adeiladau.