Example of Anglesey Builders work

Yr ydych yma: Hafan > Newyddion Diweddaraf > Ty Mawr

Ty Mawr

Mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar ein safle ym Mhentraeth. Mae’r gwaith atgyweirio wedi'i gwblhau, ac rydym yn barod i ddechrau arni efo’r plastro. Cwsmer Hapus = Contractiwr Hapus!

  • Ty Mawr Pentraeth 1
  • Ty Mawr Pentraeth 2
  • Ty Mawr Pentraeth 3